Nové vozy

Předváděcí vozy

Ojeté vozy

Od roku 2019 bude součástí sériové výbavy vozů Volkswagen komunikační technologie pWLAN


Zajištění větší bezpečnosti na silnicích je jedno z nejdiskutovanějších témat současnosti a Volkswagen udělal další krok k jeho vyřešení. V roce 2019 vybaví první modelovou řadu technologií pWLAN, prostřednictvím které spolu vozidla mohou komunikovat. Díky tomu by se měl nejenom snížit počet dopravních nehod, ale zároveň by mělo dojít k minimalizaci jejich následků.

Základem pro síťové propojení je technologie pWLAN, vycházející ze standardu IEEE 802.11p pro přímou komunikaci mezi vozidly navzájem i mezi vozidly a dopravní infrastrukturou. Informace o stavu dopravy, nehodách a dalších důležitých situacích se mezi účastníky šíří během několika milisekund a to v okruhu až 500 metrů. S použitou technologií odpadají obvyklé náklady na komunikaci a problémy s pokrytím bezdrátové telefonní sítě, protože data nejsou zaznamenávána centrálně. Zpočátku bude systém tvořen výstražnými upozorněními a informacemi o místních a nově vznikajících dopravních rizicích. S dostatečným časovým předstihem se od ostatních vozidel můžete dozvědět například o nouzovém brzdění některého z vozidel nebo o kluzké vozovce. Počítá se, že technologii budou využívat i policejní složky a záchranné služby, aby o nich věděli ostatní účastníci provozu ještě předtím, než je uslyší nebo uvidí a mohli jim tak uvolnit cestu.  


Zpět do archivu